Инструмени и аксесоари за строителство и ремонт
ПРОДАЖБИ

Ние подхождаме към нашите клиенти индивидуално, според техните нужди.

Въз основа на нуждите и очакванията на нашите клиенти, ние можем да предложим индивидуални оферти за поръчка и специални отстъпки, както и да адаптираме нашите общи условия към спецификата на всеки клиент.


Ние предлагаме високо ниво на цялостно обслужване, с пълната подкрепа от страна на нашия екип по продажбите.

Друго предимство, което ни отличава от конкуренцията, са нашите специално разработени стелажи за излагане на стоките.

Тези стелажи не отнемат допълнително време или ангажираност от страна на служителите.

Благодарение на оптимизираното позициониране на продуктите, графичния дизайн и цветовата схема, стелажите улесняват избора на подходящи работни инструменти от клиента. Цветовата схема, използвана при подреждане на стоките върху стелажите ни, е допълнена с цветови индекс на етикета на всеки продукт.

По желание на клиента, ние можем да предложим различни стелажи за стоките, адаптирани спрямо мястото, с което разполага търговския обект, както и естеството на продажбите. При поръчка на наши стелажи, клиентът заплаща само закупените стоки, тъй като стелажите се предоставят безплатно.

Продажбите се стимулират допълнително както от редовните, така и от извънредните рекламни кампании, които организираме.

Оптимизация на продуктите

спрямо индивидуалните нужди на клиента


Различни стелажни решения според мястото на разполагането им в

търговския обект


Промоционални кампании

стимулиращи продажбите


Безплатни стелажи за излагане на стоките

Плащате само за продуктите

Нашите системи за подреждане и излагане на продуктите

 

 

Хардекс ЕООД
Бизнес център
“Транскапитал” Бул. “Ботевградско шосе”247
София 1517
Тел.: 02 94 24 641
Факс: 02 94 24 642
Е-mail: office@hardex.bg

Офис / Консултация
Търговски представител,

София
088 600 6804
088 463 0944

Търговски представител, Централна Южна България
089 650 1213

Търговски представител, 
Югоизточна България 
089 564 1359

Търговски представител,
Североизточна България
089 462 2468
088 477 1405

Търговски представител,
Централна Северна България
0884 648445


Търговски представител,
Северозападна България
088 583 3356

Търговски представител,
Ключови клиенти
088 464 9669